1389/10/4 شنبه
برای برقراری ارتباط با ما می توانید از روش های زیر اقدام فرمایید:
  • مراجعه به آدرس:‌
           تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم، بین شیخ فضل الله و یادگار امام، ضلع جنوبی پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز تحقیقات زیست محیطی، طبقه دوم، دفتر آب و خاک.
  • تماس با تلفن های:‌
88233090

42781000   داخلی (1702)
  • ارسال فکس به شماره:
88233237
  • ارسال پیام به آدرس پست الکترونیک:
watergroup.doe@hotmail.com

water.soil@doe.ir