وضعیت کیفیت رودخانه شور در راستای جلوگیری و کاهش آلودگی رودخانه در استان های البرز و تهران

1398/7/28 یکشنبه
هشتاد و چهارمین جلسه کمیته فرعی مواد زائد و شیمیایی خطرناک.

هشتاد و چهارمین جلسه کمیته فرعی مواد زائد و شیمیایی خطرناک

هشتاد و چهارمین جلسه کمیته فرعی مواد زائد و شیمیایی خطرناک با حضور ارگانهای ذیربط  از جمله وزارت امورخارجه؛ وزارت نفت: پژوهشگاه صنعت نفت؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ وزارت بهداشت: مرکز سلامت محیط وکار؛ وزارت صمت: دفتر امور محيط زيست، بهداشت و ايمني و

1398/7/9 سه‌شنبه
مدیریت فاضلاب های روستایی –پایلوت استان البرز.

مدیریت فاضلاب های روستایی –پایلوت استان البرز

معضلات آلودگی رودخانه ها مربوط به عدم مدیریت صحیح فاضلاب های روستایی می باشد

1398/5/22 سه‌شنبه
جلسات آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک.

جلسات آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک

پیش نویس آئین نامه اجرایی این قانون تهیه و در جلسات مشترک با وزارت جهاد کشاورزی

1398/5/22 سه‌شنبه
بيشتر

استاندارد ها

1398/12/3 شنبه حدود مجاز آلودگی خاک
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر

دستورالعمل ها

پروژه های مطالعاتی
بيشتر

فرایند ها

آموزش