پروژه های پژوهشی

1400/2/28 سه‌شنبه
فهرست  پروژه های پژوهشی  انجام شده  و در دست اقدام   معاونت محیط زیست انسانی سال های 1396-1400 
ردیف عنوان پروژه  مجری سال شروع  سال خاتمه  وضعیت پروژه  فایل گزارش
 نهایی 
در دست
 اجرا 
خاتمه
 یاقته
1 بررسی منابع تأمین آب مورد نیاز احیای تالابهای هور منصوره و هور شریفیه و تثبیت بیولوژیک ریزگردهای ناشی از خشکی آنهادراستان خوزستان دانشگاه شهید بهشتی 97/1/21 99/5/30 *   گزارش 
2 بررسی وضعیت کمی و کیفی منابع آب کشور از طریق مدلسازی یکپارچه کمی و کیفی با استفاده از مدل  SWAT دانشگاه صنعتی اصفهان 97/1/21 98/1/21 *   گزارش 
3 تدوین برنامه کاهش آلودگی رودخانه جاجرود در بالادست سد لتیان دانشگاه شریف 98/4/16 99/4/16 * 
4 بازنگری استاندارد و شاخص کیفیت منابع آب ایران دانشگاه شیراز 98/7/28 99/12/29 *   گزارش
5 تدوین برنامه کاهش آلودگی رودخانه کرج در بالادست سدهای تامین کننده آب شرب تهران دانشگاه تربیت مدرس 98/4/16 99/4/16 * 
6 طراحی و تدوین پروژه‌های زیست محیطی نمونه کشور مطابق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانشگاه شریف 98/12/20 99/8/20  * گزارش
7 تدوین دستوالعمل زیست محیطی تزریق عمیق در زمین  دانشگاه صنعتی شاهرود 99/5/14 1400 *  گزارش 
8 تهیه برنامه اجرایی ارتقاء کیفیت رودخانه هراز دانشگاه شهید بهشتی 99/4/23 1400 *   گزارش
9 تدوین دستورالعمل ارزیابی زیست‌محیطی،ضوابط و پروتکل‌های پایش آلودگی سدهای باطله پژوهشکده علوم زمین 99/4/23 1400 *  گزارش
11 بررسی آلودگی و نحوه مدیریت کیفیت آلودگیهای خشکی‌زاد تالاب میانکاله دانشگاه شریف  99/4/23 1400 *   گزارش
11 تدوین برنامه استفاده از پسابهای  شهری و روانابها در احیا تالابهای با کانون گرد و غبار دانشگاه شریف  99/4/23 1400 *  گزارش
12 تدوین برنامه ساماندهی فاضلابهای شهرکهای صنعتی و صنایع مهم کشور  دانشگاه علم و صنعت 99/6/16 1400  * گزارش اولیه 
13 تدوین ضوابط زیست محیطی خاک در موضوعات حوادث شیمیایی، حوادث طبيعي غيرمترقبه و عملیات معدنی پژوهشکده علوم زمین 99/5/5 1400  * گزارش
14 تدوین ضوابط و دستورالعمل فرمولاسیون مواد شوینده سازگار با محیط زیست پژوهشگاه شیمی 99/5/1 1400 *  گزارش
15 تدوین نقشه راه و برنامه اقدام راهبردی حفاظت آب و خاک با رویکرد برنامه ریزی ارزش و جمع نخبگی فرهنگستان علوم دانشگاه تهران  99/5/1 1400  *  گزارش
16 ارزیابی آسیب پذیری کشور ناشی از تغییر اقلیم دانشگاه تهران  99/5/27 1400 *    گزارش
17 تهيه برنامه حفاظت كيفي رودخانه‌های حفاظت شده چالوس،لار، تجن و سرداب رود  دانشگاه تهران  99/5/7 1400 *   گزارش
18 مستندسازی خسارت‌های بهداشتی و زیست‌محیطی آلودگی آب رودخانه ارس  با تاکید بر بازه مرزی ارمنستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 99/4/31 1400 * 
19 بررسی، پایش و تهیه دستورالعمل زیست‌محیطی ویروس COVID-19 در فاضلاب و پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب انسانی، بیمارستانها و مراکز دفن (مطالعه موردی شهر تهران) دانشگاه علوم پزشکی تهران 99/6/5 1400 *  گزارش
20 شناسایی اثرات پدیده نوظهور ویروس COVID-19 در آلودگی منابع آب و خاک (مطالعه موردی اراضی کشاورزی جنوب تهران) دانشگاه شاهد 99/6/5 1400 * *  گزارش
21 تهیه و تدوین دستورالعملهای زیست محیطی فعالیتهای معدنی پژوهشکده علوم زمین 99/6/5 1400 * *  گزارش مقدماتی
22 برنامه کاهش آلودگی خاک های اطراف شهرک ها و صنایع کوچک در منطقه شهرک صنعتی چرمشهر ورامین کیمیاگران خاک ثامن 99/6/18 1400 * *  گزارش ورامین 
گزارش دشت هراز
23 تدوین برنامه کاهش آلودگی خاک کشاورزی در استان در محدوده دشت هراز ( مازندران) کیمیاگران خاک ثامن 99/6/18 1400 * *   گزارش
24 بررسی و شناسایی وضعیت ساختاری نظارت بر مدیریت زیست محیطی فاضلابهای کشور با تعیین چالش ها و ارائه راهکار جاماب 97/1/21 98/1/21 *
25 تهیه و بازنگری استاندارد تخلیه فاضلاب دانشگاه شهید بهشتی 1400/3/11 1400 * گزارش
26 تهیه و تدوین آئین نامه جرائم زیست محیطی تخلیه فاضلاب ها به منابع آبی دانشگاه شهید بهشتی 1400/3/11 1400 * گزارش
27 تهیه ضوابط زیست محیطی حفاری های اکتشافی نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی 1400/3/11 1400 * گزارش
28 مطالعه و طراحی  شبکه پایش کیفیت روانابهای کشور دانشگاه تهران 1400/3/11 1400 * گزارش
29 تهیه برنامه زیست محیطی بهره برداری معادن ید کشور دانشگاه تهران 1400/3/30 1400 * گزارش
30 بررسی و تهیه چارچوب و مستند سازی آلودگی رودخانه ها با هدف اقامه لایحه حقوقی دانشگاه تهران 1400/1/15 1400 *
31 آسیب شناسی ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی مصوبه 1384 و تهیه ضوابط و استاندارد های پایش کلیه معادن کشور پژوهشکده علوم زمین 99/12/17 1400 * گزارش
32 تدوین راهنمای نحوه تأیید و هماهنگی برطرف نمودن آلودگی خاک تا رسیدن به حدود مجاز و تعیین مهلت حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارات وارده پویندگان محیط زیست 1400/3/25 1400 * گزارش
33 تدوین شاخص های کیفیت فیزیکی و زیستی خاک برای شناسایی مواد آلاینده، واحدهای آلاینده و اشخاص آلوده کننده خاک و اعلام وقوع وضعیت اضطراری و تکمیل و بازنگری شاخص کیفیت شیمیایی خاک کیمیاگران خاک ثامن 1400/3/30 1400 * گزارش
34 تدوین برنامه اجرایی حفاظت از خاک در راستای تحقق قانون حفاظت از خاک کیمیاگران خاک ثامن 1400/4/16 1400 * گزارش
1