تعیین استراتژی و تکالیف دستگاه ها در سند ارس به منظور اجرایی نمودن توافقات و تعیین مسئولیت نهادها در تشکیل گروه‌های سه گانه کارشناسی مشترک تصویب شده در صورتجلسه بیست و پنجمین نشست مشترک ایران و ارمنستان جلسه ای با حضور نمایندگان تام‌الاختیار نهادهای متولی قانونی موضوع برگزار شد.
جلسه برای تعیین استراتژی و تکالیف دستگاه ها در اجرای سند صورتجلسه
بیست و پنجمین نشست نمایندگان ایران و ارمنستان
پیرو برگزاری بیست و پنجمین نشست مشترک ایران و ارمنستان برای پایش و قطع آلودگی رودخانه مرزی ارس در آبانماه 1402 در ایروان که با حضور هیات‌های دو طرف به سرپرستی جناب آقای ایرج حشمتی، معاون محترم سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران و جناب آقای تیگران گابریئلیان، معاون محترم وزیر محیط‌زیست ارمنستان صورت گرفت؛ طرفین با امضای یک سند دوجانبه شامل یک نقشه راه عملی یک ساله، در حضور وزیر محترم محیط‌زیست جمهوری ارمنستان و سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران، به تفاهم رسیدند.
به منظور اجرایی نمودن توافقات و تعیین مسئولیت نهادها در تشکیل گروه‌های سه گانه کارشناسی مشترک تصویب شده در صورتجلسه نشست مذکور، از نمایندگان تام‌الاختیار نهادهای متولی قانونی موضوع دعوت شد تا در نشستی که به منظور تعيين استراتژي و تكاليف دستگاه‌ها در تاریخ 20/9/1402 در سالن جلسات معاونت محیط‌زیست انسانی تشکیل شد، شرکت نمایند.
در این جلسه، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور خارجه، نیرو، کشور و صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست (معاونت محیط‌زیست انسانی، معاونت توسعه مدیریت، حقوقي و امور مجلس و معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها) و شرکت مهندسین مشاور آساراآب (شرکت مشاور سازمان محیط‌زیست)، موضوعات مختلف دستور کار را مورد بحث و بررسی قرار دادند و نهایتا در خصوص استراتژی اجرای سند صورتجلسه و تکالیف دستگاه‌ها در گروه‌های کارشناسی مشترک پیش‌بینی شده در موضوعات "معادن"، "پایش کیفیت آب رودخانه ارس" و "رصد و نظارت"، توافق حاصل و اعلام گردید.


 
بيشتر